Grupper

För att ge varje barn den bästa möjligheten till utveckling och lärande är barnen indelade i tre åldersgrupper tisdag till torsdag kl. 9:30-11:15.

1-2 år Nallarna


Pedagoger Ildiko och Enikö

3-4 år Regnbågarna


Pedagog Clara

5-6 år Grodorna


Pedagoger Lotta och Marie
Pandans förskola: Per Albin Hanssons väg 57 b, 214 63 Malmö, tel: 040-92 33 37