Välkommen till oss på Pandans förskola i Malmö!

Pandans förskola startades 1988 som föräldrakooperativ. 1993 ombildades vi till personalkooperativ, vilket det fortfarande är idag. Förskolan ligger i Kulladal i södra delen av Malmö och består av två hopslagna lägenheter. Runt omkring oss har vi parker och grönområden som vi ofta besöker.

Vi har max 20 barn inskrivna i åldrarna 1-6 år. Vi lär genom leken och har språket som inriktning. På förskolan arbetar fem pedagoger, vilket gör att det blir en mycket familjär känsla. Vi hjälps åt när någon vuxen är borta och har endast ett par extra vikarier. Detta ger en trygghet hos både barn och föräldrar.

Vår verksamhet styrs av Läroplanen för förskolan och Skollagen. För oss är det viktigt att ditt barn och du känner trygghet och värme. Här ska ditt barn utvecklas efter sin egen förmåga, tränas i social samvaro och väcka lusten att lära och söka kunskap, så han/hon är redo att ta nästa kliv in i skolans värld.

För att varje barn ska få bästa möjlighet att uvecklas, är barnen indelade i tre åldersgrupper tisdag till torsdag.

Vi lagar vår egen goda mat från grunden på plats.

Vi värnar om våra traditioner och har många lustfyllda aktiviter. För oss är det mycket viktigt att ha roligt. Det är då man lär sig bäst.

Vi önskar dig och ditt barn varmt välkomna till Pandans Förskola!

Pandans förskola: Per Albin Hanssons väg 57 b, 214 63 Malmö, tel: 040-92 33 37