Personal

Vi som arbetar här är:


Lotta-Förskolechef/förskollärare/styrelsemedlem

Clara - Barnskötare

Ildiko - Barnskötare

Enikö - Barnskötare

Marie-Ställföreträdande förskolechef/förskollärare
 
Pandans förskola: Per Albin Hanssons väg 57 b, 214 63 Malmö, tel: 040-92 33 37